Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
Anasayfa Hakkımızda Faaliyetler Galeri İletişim
Lütfen Detaylar için Tıklayınız >>>
Hakkımızda
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
VAKFIN MAKSAT VE GAYESİ
  1. Türk mimarisinin muvaffak bir eseri olan Şişli Camii Şerifini muhitine yakışacak ve annelere uygun bir şekilde muhafaza ve idame ettirmek.
  2. Camii Şerifin devamlı görevlilerinin terfihini sağlamak, Ehil din adamları ile takviye etmek ve (Şişli Camii Şerifi'nin) dini vazifelerini yürütmek.
  3. Dini tedrisat veren her derecedeki müesseselerin (İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve bu fakultelere bağlı enstitüler) ve yüksek tahsil veren fakülte ve enstitülerde okuyan öğrencilerle birlikte tıp, hukuk, iktisat, mühendislik vs... fakültelerde okuyan öğrencilere burs ve kitap ücreti vermek, lüzum görülen yerlerde yurt inşaa ve idare etmek.
  4. İlahiyat Fakültelerinde veya Yüksek İslam Enstitülerinde veya aynı ilimleri tedris eden fakültelerde derece alan ve talimatnamede belirtilecek vasıflara haiz olanlar arasından seçilecek bir veya birkaç öğrenciyi batı ve doğu'da "DOKTORA veya İLMİ ARAŞTIRMALAR" yapmak üzere göndermek.
  5. Vakıf gelirlerinin müsadesi nisbetinde a ve c fıkralarında belirtilen hizmetler dışında, münasip göreceği yerlerde; camii, kütüphane, dini okul binaları, Sağlık merkezleri inşaa etmek, aş evleri açmak, bunları bizzat veya ilgili kurumlar eliyle idare etmek veya aynı gaye için kurulmuş vakıf ve derneklere, dini hizmet, eğitim ve öğretim kurumlarına nakdi veya aynı yardımlarda bulunmak, Gelir elde etmek üzere ticare işletmeler kurmak.
  6. Vakıf kuruluşunda ve idamesinde hizmeti geçmiş üyelerle, din görevlilerinden ebediyete intikal edenler için hatm-i şerifler okutmak.

 

26.05.1973 Yılında Kurulan ilk Vakfı'n Umumi Hey'et Listesi Vakfı'n 2018 Genel Kurul Listesi    

İstanbul'un en büyük mülkiye amiri elyevm (Vali Vefa POYRAZ)

İstanbul Valiliği... 1973  

İstanbul Belediyesi en büyük amiri elyevm (Dr.Fahri ATABEY)

İstanbul Müftülüğü... 1973  
İstanbul'un ilmiye amiri elyevm İstanbul Müftüsü (A.Şeref GÜZELYAZICI) Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü... 1973  
İstanbul Barosu Reisi elyevm (Burhan GÜNGÖR) Ahmet Vefa POYRAZ... 1973 (ŞEREF BAŞKANI)
İstanbul Ticaret Odası Reisi elyevm(Behçet OSMANAĞAOĞLU) Mustafa KALAYCIOĞLU... 1973  
İstanbul Ticaret Borsası Reisi elyevm(Nejat Ekrem BASMACI) Muharrem KARSLI... 1973  
İstanbul Sanayi Odası Reisi elyevm (Ertuğrul SOYSAL) Veysel DURSUN... 1991  
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü elyevm(Ömer ÇAN) Cavit ULCAY 1994 (YÖN. KRL. ÜYE)
İstanbul Vakıflar Baş Müdürü elyevm(İhsan ERZİ) Ahmet KUŞCULU 1994 (YÖN. KRL. ÜYE)
İstanbul Galatasaray Lisesi Müdürü elyevm(Salih ÖZARIK) Osman OKYAY... 1995  
Garanti Bankası İdare Meclisi Reisi elyevm(Cabir SELEK) Prof.Dr.Bedrettin ÇETİNER 1995  
İş Bankası Umum Müdürlüğü elyevm Av.Hamit TÜREL 1995  
Yapı ve Kredi Bankası İdare Meclisi Osman POYRAZ... 2001 (YÖN. KRL. GEN. SEKRETER)
Ahmet Aydın BOLAK Millet vekili Kazım ZÜLFİKARİ... 2001  

Akbank Umum Müdürlüğü elyevm

Özcan Aslan.. 2002  
İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanlığı elyevm Dr.Mehmet HACİHANEFİOĞLU... 2003 (YÖN. KRL. BAŞKANI)
Yusuf GÜRÜN Doç.Dr.Emin IŞIK.... 2004  
Av.Yusuf TÜREL Dr.Hür Turan BAŞ... 2005  
Y. Mühendis Necdet ASLAN Adnan Menderes SİLAHYÜREKLİ... 2005 (YÖN. KRL.  MUHASİP)
Mazhar ÇELEBİ İsmail YEŞİLNACAR... 2006 (YÖN. KRL. ÜYE)
Cemalettin TUNÇ Süleyman DİNÇ... 2008  
Abdülkadir ÇAVUŞOĞLU Av.Saylan Murat HEKİMOĞLU... 2011 (YÖN. KRL. UYE)
Alaettin ÇETİNTAŞ Hüseyin EREK 2014 (VAKIF MÜDÜRÜ)
Sabahattin TOPBAŞ Av.Haydar Bengi 2014  
  Erdal BAHÇIVAN 2017  
  Zeynep Bodur OKYAY 2017  
  Hikmet TEZEL 2017  
  Caner Tarık GÖKALP 2017  
  Prof.Dr. Demir BUDAK 2018  
  Dr.Bülent KATKAK 2018